پایانی برای زمان - مطالب اعتقاد، نماد، شعار
پایانی برای زمان

آن گاه كه زمین از حركت باز می ایستد.

وحی13

یکشنبه 18 اردیبهشت 1390

نوع مطلب :اعتقاد، نماد، شعار، 

در خصوص بی معرفتی بعضی دوستان و این كه((چه مدركی داری كه این مقدسه؟)) من وحی 13 انجیل(مكاشفه 13 عهد جدید) را میگذارم.

دو حیوان وحشی

و آن گاه دیدم كه یك حیوان وحشی از میان دریا بیرون میاید كه ده شاخ و هفت سر داشت(طبق وحی های قبلی او ابلیس است). بر هر یك از شاخهایش نامی كفر آمیز نوشته شده بود. این حیوان وحشی مثل پلنگی بود كه پاهایش مانند پاهای خرس و دهانش چون دهان شیر بود. ا‍دها قدرت و تاج تخت و اختیارات وسیع خود را به او واگذار نمود. به نظرم آمد كه یكی از سرهای حیوان وحشی ضربتی مرگبار دیده بود از زخم كشنده اش التیام یافت. همه دنیا با حیرت به دنبال آن حیوان میرفتند. مردم ا‍ز‍دها را پرستش كردند زیرا او ها اختیارات خود را به آن حیوان واگذار كرده بود. آن ها حیوان وحشی را نیز پرستش كردند و گفتند: كیست همتای این حیوان ؟كیست كه بتواند با او بجنگد؟ بن آن حیوان اجازه داده شد سخنان گزاف و كفر آمیز بگوید و به مدت چهل و دو ماه سلطنت نماید. او زبان خود را به كفر گویی علیه خدا گشود به او و ماوای آسمانی او با تمام ساكنان آن ناسزا میگفت. او همچنین اجازه یافت تابا مقدسین خدا بجنگد و ان ها را شكست دهد و بر همه امتها و ملل و زبان ها و قبایل جهان اقتدار یابد همه جهان او را پرستش خواهند كرد  یعنی كسانی كه قبل از پیدایش عالم نامشان در دفتر حیات كه متعلق به بره مقتول میباشد ثبت نشده است. ای كسانی كه گوش دارید بشنوید اگر قرار باشد كسی به اسارت برود به اسارت خواهد رفت و اگر قرار باشد كسی با شمشیر كشته شود با شمشیر كشته میشود.بردباری و ایمان مقدسین به این حقیقت بستگی دارد. آنگاه حیوان وحشی دیگری را دیدم كه از زمین بیرون آمد(دجال).او دارای دو شاخ مانند شاخ های بره بود اما نثل ا‍‍زدها سخن میگفت و وقتی در حضور حیوان اول قرار داشت از قدرت و اختیار او استفاده میكرد و همه زمین و ساكنان آنرا به پرستش حیوان اول  كه زخم كشنده اش التیام یافته بود مجبور میساخت. او معجزات بزرگی انجام میداد حتی در مقابل چشم همه از آسمان آتش بر زمین بارانید. و با معجزاتی كه اجازه داشت در حضور حیوان اول انجام دهد ساكنان زمین را اغفال نمود و به آن ها گفت كه پیكره ای به افتخار آن حیوان كه با شمشیر زخمی شده بود و هنوز زنده بود بسازند. او اجازه یافت به پیكره آن حیوان بدمد تا بتواند سخن بگوید و تا آنانی را كه پیكره پرستش نمیكردند بكشد. ازآن گذشته همه را از كوچك به بزرگ  توانگر و بینوا  آزاده و برده مجبور میساخت كه روی دست راست یا پیشانی خود علامت مخصوص داشته باشند و هیچ كس اجازه خرید و فروش نداشت مگر آن كه علامت حیوان را خواه اسم و خواه عدد بر خود داشته باشد.

این محتاج حكمت است و هر صاحب خردی میتواند عدد نام آن حیوان راكه ششصد و شصت و شش است حساب كند. زیرا این عدد به نام مردی دلالت دارد.

  


666

جمعه 16 اردیبهشت 1390

نوع مطلب :اعتقاد، نماد، شعار، 

ششصد و شصت و شش در فرهنگ ابلیس عدد مقدسی است. دلیل آن هم وحی 13 انجیل است كه نام دجال یا شیطان آخر الزمان را 666 معرفی میكند. خوب هرچه كه میبینید یا میشنوید دقت كنید. كجا آن را میبینید.؟

1-در پایان قسمت اول هری پاتر دامبلدور به هری میگوید كه دوستش 666 سالگیش را جشن گرفته.

666-2 سه تا شیش داره...

3-بی شرح

4-بی شرح

5-كارتون سوپر من 666

 6-آرم بسیاری از شركت ها 

 

واگر دقت كنید آن را همه جا میبینید 


فراماسونری؟؟؟

یکشنبه 28 فروردین 1390

نوع مطلب :اعتقاد، نماد، شعار، 

فراماسونری چیست؟


می توان گفت این سوالی است كه افراد بسیاری قادر به پاسخ گویی آن نیستند و یا اطلاعات كاملی ندارند . این در حالی است كه این تشكیلات و اعضای آن نقش مهمی در تاریخ داشته اند و شناخت این تشكیلات برای ما مسلمانان امری ضروری و لازم است .
كلمه ماسون(mason) یعنی بنا ، فراماسون(free mason) یعنی بنای آزاد. این به طوری است كه در بازی call of duty-black ops نام شخصیت اصلی داستانmason است كه این بسیار عجیب است!!!
ماسونری یك تشكیلات منظم جهانی است كه بر ارگان دولت های جهان واكثر وجوه زندگی -همان طور كه در مقاله های قبل خوانده اید- سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع دسترسی دارد و بسیار هم آزادانه عمل میكند كسی كه عضو فراماسونری است ماسون یا فراماسون نام دارد . ساختمانی كه مركز فعالیت ماسون هاست لژ نام دارد . یكی از بزرگ ترین اهداف گروه های ماسونی این است كه ضمینه را برای حضور فردی به نام ضد مسیح یا دجال یا به تعبیر بعضی گروه های ماسونی فرعون جدید  آماده كنند  فراماسونری جمعیتی سری است كه كسی به راحتی نمی تواند در آن نفوذ كند و اگر بتوان نفوظ كند موظف است اطلاعات را پیش خودشش نگه دارد كسانی كه توانسته اند به حریم آن نفوذ كنند و موفق به افشای بعضی از كار های آنان شوند همه یك نظر در این باره دارند:((مسئله یك توطئه است كه این توطئه اوخر قرن هجدهم آغار شده وتا به امروز هم ادامه دارد و هدف آنها یك حكومت جهانی(شیطانی) است و برای به دست آوردن این حكومت دست یه یك مبارزه وسیع و بی امان زده اند. این بدین معنا است كه كسی نمی داند كه هدف آنها یك 
حكومت جهانی(شیطانی) است بلكه آنان فقط حكومت جهانی را میدانند و نمی دانند پشت این دموكراسی چه نیت پلیدی خفته است

به زودی مطلبی در مورد نظم نوین جهانی در اختیار شما قرار خواهد گرفتشوالیه های معبد

یکشنبه 28 فروردین 1390

نوع مطلب :اعتقاد، نماد، شعار، 

در قرون وسطا در آن هنگام كه جنگ ها صلیبی آغاز شد اولین باری كه بیت المقدس به دست مسلمانان فتح شد عده ای از شوالیه های صلیبیون غالبا جنوایی برای باز پس گیری بیت المقدس به سمت آن شهر حركت كردند. با دلاوری آن ها بیت المقدس دوباره به دست صلیبیون بازگشت. ولی دین آن ها چندان نپایید و آن ها تحت جو ماسون ها از دین خود بازگشتند و شیطان پرست شدند. ولی تجاوز آنان به این حد هم كافی نبود و آن ها با بی شرمی قبر حضرت سلیمان را باز كردند ولی چه چیزی در آن پیدا كردند؟

عده ای میگویند: طلا عده ای دگر: هیچ چیز و هر كس چیزی گفت. ولی تنها اسلام و تنها قرآن بود كه درست گفت.

 

سوره بقره آیه 102:و پیروی كردند سخنانی را كه دیوان در قلمرو سلیمان میخواندند و هرگز سلیمان به خدا كافر نگشت لیكن دیوان همه كافر شدند و سحر به مردم آموختند و آنچه بر دو ملك هاروت و ماروت به بابل نازل گردید(پس نوح كه سحر در میان مردم زیاد بود این دو ملك مامور شدند به زمین آیند و مردم را از حقیقت سحر آگاه نمایند و از عمل به آن باز دارند و شیاطین سحر ها را به مردم می آموختند عمل كنند) یاد میدادند و به هیچ كس چیزی نمی آموختند مگر آن كه بدو میگفتند كه ما تو را آزمایش میكنیم مبادا بدان كافر شوی پس میآموختند به مردم چیزی كه بدان میان زن و شوهر جدایی می افكندند و به كسی زیان نمیرسانیدند مگر آن كه خدا میخواست و چیزی میآموختند كه به خلق زیان میرسانید و سود نمیبخشید و هر آینه میدانستند كه هركه این معامله كند در آخرت اصلا بهره نیابد و بهای بدی خود را فرو ختند  اگر بدانند.

یعنی این كه حضرت سلیمان با خود تمام لواز م جادو را دفن كرد ولی شوالیه های معبد آن را از قبر بیرون آوردند و جادو گری دوباره در جهان ترویج یافنت و این حقیقتی است انكارناپذیر.


مقاله نهم: ایلومناتی

جمعه 26 فروردین 1390

نوع مطلب :اعتقاد، نماد، شعار، 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ایلومناتی:

 

در مقالات قبلی  داستانی درباره­ی کفر مصر باستان و داستان خدایانشان گفته شد. اما حالا می­خواهیم حقیقتی تلخ را بگوییم. در مصر باستان تنها یک خاندان قدرت مطلق را در دست داد. آن خاندان از مصر بر جهان حکومت می­کردند. در واقع شالوده­ی این خاندان در مصر بنا نهاده شد. می­توان گفت اهمیت دیگر مصر به خاطر عقاید کفر آلود است. کابالا.

اما آیا می­دایند چرا ناگهان فذاعنه ناپدید شدند؟ زیرا آنان به اروپا مهاجرت کردند. وقدرت خود را تماما به روم انتقال دادند و از این طریق بر جهان حکومت کردند.

آنان وقتی می­خواستند ازدواج کنند ازدواج را تنها در خاندان خود نگاه می­داشتند.به عبارت دیگر آنان با محارم ازدواج می­کردند. دلیل آن تنها این است که قدرت و ثروت تنها در یک خاندان باقی بماند تا همیشه بر دنیا حکومت کنند.

سپس این دودمان فرمانوایی خود را به بریتانیای کبیر منتقل کرد. هر حکومت تاریخ مصرفی داشت و هرجا که به نفع آنان بود در آن ساکن می­شدند. تا موقعی که قدرت در آن­جا می­ماند. آن­ها هم آن­جا بودند. دودمان سلطنتی انگلستان را همه با نام ونزر می­شناسند. اما این تنها یک نام پوششی است. نام اصلی آن­ها ایلومناتی است. چندین قرن فرمانروایی از بریتانیا به آن­ها فهماند که آنان بیش­ترین بهره را از این حکومت برده­اند. برای همین فرمانروایی خود را به واشنگتن دی.سی منتقل کردند. تاریخ مصرف بریتانیا تمام شده بود. یک خاندان، یک حکومت. برای تمام جهان.

آیا می­دانستید که بر اساس تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیده­اند که بوش و cheney  در نه نسل پیش عمو زاده بودند. آیا می­دانستید که اوباما در هشت نسل قبل با cheney  رابطه عموزادگی دارد و در یازده نسل قبل با بوش. لینکن نیز در هفت نسل قبل با بوش رابطه­ی عموزادگی دارد. و بوش بیش­تر از یک برگه رای با جان کری ارتباط دارد. آنان در نه نسل قبل ارتباط عموزادگی داشتند.

جلوتر می­رویم. تا به تام هنگس، مدونا و سلن دیان برسیم. بر اساس سازمان نسب شناسی انگلستان به این نتایج رسیده­اند که بین سیاستمداران مهم و رئیس جمهورهای آمریکا رابطه­ی فامیلی وجود دارد. اوباما با شش رئیس جمهور رابطه­ی خویشاوندی دور دارد:

1-   George halberd walker bush

2-    George walker bush

3-   Lyndon Johnson

4-   Gerald ford

5-   James Madison

6-    Harry s.truman

شجره نامه­ی وی هم­چنین شامل رابرت لی و وینستون کرچیل نیز می­باشد.

خانم کلینتون نیز هم نویسنده­ی قوانین مدنی jack Kerouac  و همسر ولیعهد انگلیس رابطه­ی خویشاوندی دارد. مک کین نیز شش نسل قبل با لورا بوش ارتباط عمو زادگی دارد.(منبع: مستند arrival (

 

تمام این­ها یک دودمان هستند. از زمان فرعون تاکنون. می­دانید به چه کسی به هیتلر برای قدرت نمایی کمک کرد؟ پرسکات بوش.

می­دانید چه کسی مولف شیطان پرستی نوین است؟ آلیستر کراولی. می­دانید آلیستر برای باربرا بوش پدری کرد.

آیا می­دانید در یکی از سخنرانی­های بوش که باربرا در کنار وی بود و او را نگاه می­کرد بوش چه گفت؟ متن سخنرانی:

- آن بیرون ملت­ها برای ما جشن می­گیرند. در 17 ... 1976

در این هنگام رویش را به سمت باربرا که به او نگاه می­کردمی­چرخاند و می­گوید:

- جوری به من نگاه کرد که فقط یه مادر این جوری می­­تونه به بچه­اش نگاه کنه.  

 

قضاوت با خودتان.

انشاءالله ادامه دارد.

 


عدد نگاری 33: مقاله هفتم

چهارشنبه 24 فروردین 1390

نوع مطلب :اعتقاد، نماد، شعار، 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

علت مقدس بودن عدد 33برای ماسون­ها:

 

نخست باید بدانید که ماسون­ها در هر مرحله از پیشرفت خود و ارتقای درجه درباره­ی یک نماد عمیق­تر آموزش می­بینند. بالا ترین درجه­ی ماسونی درجه­ی 33 است که ماسونی که به این درجه برسد ارشد است و از نظر ماسون­ها به حد اعلاء رسیده است.

جالب است بدانید که جرج واشنگتن که اولین رئیس جمهور ایالات متحده هم بود یک ماسون ارشد بود و دارای رتبه­ی 33 نیز بوده است.

 

اتفاقات و شواهد سی و سه­ای:

 

- در کنار عکس جرج واشنگتن روی یک دلاری 33 حلقه وجود دارد.

- ارتش اسرائیل که پنجمین ارتش قدرتمند جهان هم بود به فضل خداوند در مقابل 2000 نیروی حزب­الله شکست خورد. این پیروزی برای مسلمانان در روز 32 ام جنگ به وقوع پیوست اما آنان یک روز دیگر نیز جنگ را ادامه دادند تا به عدد مقدس خود برسند.

- بمب اتمی که ایالات متحده به هیروشیما زد نزدیک مدار 33 درجه­ی زمین قرار داشت.

- جان. اف. کندی رئیس جمهور ضد ماسون آمریکایی در مدار 33 درجه به قتل رسید.

- هجوم آمریکا به صحرای طبس که در مدار 33 درجه­ی زمین واقع است.

همان طور که می بینید ماسون ها روی نمادهای خود تعصب زیادی دارند. شاید بشه گفت یکی از اتفاق های بزرگ جهان که شک و شبهه های فراوان در آن است حادثه ی 11 سپتامبر است. انشاءالله درباره ی آن مقاله ی مفسلی نوشته می شود.  

انشاءالله ادامه دارد.

 

 

 


اعداد نگاری 9 و 11

جمعه 19 فروردین 1390

نوع مطلب :اعتقاد، نماد، شعار، 

9و11 در ایداولیسم شیطان پرستی عددی مقدس است.ولی دلیل این قداست چیست؟

در نماد نگاری 0نماد زن و 1 نماد مرد است. بر این اساس 10 نماد خداست و نشانه ی بی جنسی خداست.درشمارش شیطان پرستان 1و2و3و...و8و9و11و... شمرده میشود و از ده پریده میشود یعنی خدایی وجود ندارد .

9و11 را در كجا میبینیم؟

1-شماره ی 911 مخصوص اور‍‍انس آمریكاست. این بدان معناست که شما در هنگام اضطرار و هنگامی که به یاری دهنده ای نیاز دارید، از خدا می پرید و به شیطان پناه می برید.

2-در كتاب دریای زمین هنگامی كه 8استاد مدرسه جادوگری به دور استادشان جمع میشوند او میگوید:ژیش خود فكر كردم كه تعدادتان هشت نفر است .اما عدد نه بهتر از هشت است. اگر بخواهید میتوانید مرا هم دوباره به عنوان استاد قلمداد كنید .))

و در ادامه میگوید:(( من مراقب در خواهم بود از آن جا كه علیلم چندان از در دور نخواهم شد. چون پیرم میدانم به آنان كه مراجعه میكنند چه بگویم. چون یابنده ام خواهم فهمید كه به كار این مدرسه خواهند آمد یا خیر.

3- در فیلم 2012 پس از قسمتی که فکر می کنم رییس جمهور روسیه بود می خواد بچه هاش رو سوار کشتی بکنه کمی بعد از آن ثانیه شماری را نشان می دهد که عدد آن از 11 شروع می شود. شاید الان باور نکنید اما با دیدن نقد این فیلم که روی بلاگ برای دانلود گذاشته خواهد شد.

4- حادثه ی 11 سپتامبر در روز یازدهم از ماه نهم اتفاق افتاد که این هم دلیلی برای این که این اتفاق یک جنایت داخلی است.

5- بمب گذاری در مادرید 911 روز بعد از 11 سپتامبر به وقوع پیوست.

 


اعتقاد، نماد، شعار4: مقاله پنجم

جمعه 19 فروردین 1390

نوع مطلب :اعتقاد، نماد، شعار، 

بسم الله الرحمن الرحیم

نمادهای مصر باستان در لژ­ها فراماسونری:

 

وجود نمادهای مصرباستان در لژهای فراماسونری گواه پیوند عمیق بین آن دو است. ماسون­ها در طی مراحل 33 گانه­ی خود در هر مرحله درباره­ی یک نماد آموزش می­بینند و در هر مرحله به درک عمیق­تری از نمادها می­رسند. در میان این نمادها بعضی نمادها زیاد به چشم می­خورد.

 

هرم و چشم:

 

این نشانه در پشت دلار آمریکا نیز دیده می­شود ،هرمی که بالای آن چشم است. این هرم 13 پله و در کل 72 خشت دارد. همان طور که می­دانید 13 عدد مقدس ماسون­هاست و 72 هم اشاره به خدای کابالیست دارد.

- در روی این هرم به لاتین عبارت 13 حرفی coeptis annuity  نقش بسته شده که همان in god we trust  است. الته عده­ای از زبان شناسان آن را   announcing  conception می­دانند که به معنی "آشکار شدن رشد مخفی"  است.

- در زیر این هرم عبارت NOVUS ORDO SECLORUM  نقش بسته است که همان new world order  است. یعنی نظم نوین جهانی. یعنی همان روی کار آمدن اومانیستی و نابودی مذهب.

البته عده­ای آن را نظم نوین سکولاریسم معنی نموده­اند.

- زمین جلوی هرم بیابان لم یزرع است و گیاهانی که در آن روییده­اند. ممکن است منظور از بیابان جنگ­ها پی در پی اروپا باشد که هدف ایجاد آن درست کردن کشور ماسونی است.

- این هرم همان هرم خئوپس می­باشد.

- چشم بالای هرم در واقع در مصر باستان همان نماد خدای مصری ra  می­باشد. در یونانی چشم لوسیفر یا همان چشم شیطان است. در حدیثی از امیرالمومنین حضرت علی (ع) آمده است که:(( عینه الیمنى ممسوحه والأخرى فی جبهته تضیء كانها كوكب الصبح (چشم راست ندارد و چشم چپش در وسط پیشانی اش قرار گرفته نور می دهد گویا ستاره صبح است)

با اندکی دقت در  چشم متوجه می­شوید که چشم در واقع چشم چپ است. در عقاید آن­ها این چشم بر همه­ی جهان نظارت دارد و هنگامی که نظم نوین جهانی به وقوع بپیوندد چشم و قسمت بالایی هرم که از هرم جداست به هرم وصل می­شود. یعنی تا روزی که دوباره یهودیان به معبد حضرت سلیمان(ع) باز نگردند این هرم نا تمام است.

- در قاعده­ی این هرم حروف MDCCLXXVI نقش بسته که از لحاظ عدد شناسی می­شود 1776 یعنی سال استقلال آمریکا. اما اگر این حروف را بر روی قاعده­ی هرم در نظر بگیرید می­شود 666 که عدد شیطان است.

- اگر هرم را درون یک ستاره­ی شش پر قرار دهید نتیجه­ی شگفت انگیزی حاصل می­شود. حروفی که در رئوس شکل حاصل ایجاد می­شوند عبارت mason  را می­سازند.

 

ستاره­ی شش پر:

 

یکی دیگر از علائم فراماسونری ستاره­ی شش پر است که از روی هم افتادن 2 مثلث متوازی­الاضلاع به وجود آمده است چیزی که روی پرچم اسرائیل هم قابل مشاهده است.

می­گویند که حضرت سلیمان(ع) برای نخستین بار از این نشانه به عنوان مهر استفاده کرده است. بنابراین می­توان گفت این نشانه یک نشانه­ی الهی استو اما فراماسون­ها برداشت دیگری از این نشانه را داشتند و آن را بیش­تر به نشانه­های مصری تشبیه کرده­اند. در مقاله­ای به نام علائم و نهادها در تشریفات ما به حقایق جالبی اشاره شده است:

مثلث متوازی­الضلاع نماد ارزش­های برابر است و ماسون­ها آن را به نام ستاره­ی داوود می­شناسند. که از جای گرفتن یک مثلث متوازی­الاضلاع بر روی یک مثلث دیگر شکل می­گیرد. امروزه آن را سمبل قوم یهود می­دانند که بر پرچم اسرائیل هم دیده می­شود. اما در حقیقت اصل آن مصری است. اولین بار شوالیه­های معبد آن را در تزیین دیوار کلیساها آن را به کار بردند.  چون آن­ها اولین کسانی بودند که در اوشلیم به حقایق مهمی درباره­ی مسیحیت دست یافتند. بعد  از میان رفتن این نشانه در کنیسه­ها به کار رفت. اما ما در فراماسونری بی شک با همان مفهوم کهن مصری از آن بهره می­گیریم و در این صورت دو نیروی مهم را با هم ترکیب می­کنیم. با پاک کردن قسمت بالا و پایین دو مثلث به علامت نادری می­رسیم که آن را خوب می­شناسید.

درباره­ی ارزش­های برابر  قبلا توضیح داده شده است. شعار آن­ها (( آزادی، برابری، برادری)) است. در قرآن آمده است که عده­ای به حضرت سلیمان (ع) تهمت زده  بودند.

پیروی کردند سخنانی را که (دیوان) و شیاطین در ملک سلیمان(به افسون و جادوگری) می­خواندند، و هرگز سلیمان(با به کار بردن سحر به خدا) کافر نگشت. ولکن شیاطین کافر شدند که سحر به مردم می­آموختند. و آن­­چه را که بر دو فرشته­ی هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود پیروی کردند، در صورتی که آن دو ملک،  به هیچ کس چیزی نمی­آموختند مگر آن که به او می­گفتند که کار ما آزمایش و امتحان است، مبادا کافر شوید! اما مردم از آن دو ملک چیزی را می­آموختند که مابین زن و شوهری جدایی افکند. البته به کسی زیان نمی­رساندند. مگر آن که خدا بخواهد، ولی چیزی که می­آموختند به خلق زیان می­رسانید و سود نمی­بخشید. و به یقین می­دانستند که هر که چنین کند در عالم آخرت، هرگز بهره­ای نخواهد یافت و آنان به بهای بدی خود را فروختند، اگر می­دانستند.(سوره­ی بقره، آیه­ی 102)

فراماسون­ها به غلط فکر می­کنند که آن حضرت به سحر و جادو آلوده شد. دقیقا همان چیزی که در قرآن آمده است. آنان جاهل بودند. آنان آن حضرت را نماد کفر مصر می­دانستند. ماسون­ها معبد سلیمان را معبد مشرکان می­دانند.

 

دو ستون:

 

از اجزای جدا نشدنی­ای که در لژ­ها همیشه مورد استفاده قرار می­گیرد نماد دو ستون است. دو ستون در جایگاه ورود لژها است که واژ­های یاکین و بوعز بر روی آنان حکاکی شده است. آنان این دو ستون را از دو ستون ورودی معبد سلیمان(ع) اقتباس کرده­اند. در واقع این ستون نشانگر عقاید منحرف آن­ها نسبت به آن حضرت است. در مقاله­ی علائم و نمادها در تشریفات ما آمده است:

در مصر باستان هوروس و ست معماران دو قلو و پشتیبان عالم روحانی بودند. دو ستونی که در لژ­ها ما بنا شده، منشاشان مصر باستان است. یکی از ستون­ها در جنوب مصر در شهر صور واقع بود. و دیگری در شمال، در شهر هلیاپلیس در مدخل امنتا که نختص خدای بزرگ مصر بود. مانند معبد سلیمان دو ستون قرار داشت. در کهن ترین اساطیر مربوط به خوشید. از این دو ستون به عنوان نماد بینش و قدرت یاد شده که در برابر دروازه­ی جاودانگی بنا شده­اند.

 

واژگان مصری لژ­ها

 

از نکات قابل توجه در نوشته­ها آنان این است که واژگانی که ماسون­ها برای تبدیل شدن به یک ماسون ارشد باید یه کار ببرند از این قرار است:

معت نب من آ معت ب آ

مفهوم:

بزرگ است استاد فراماسونری، بزرگ است روح فراماسونری.

 

اپرای فلوت سحرآمیز:

 

از جالب­ترین آثار فراماسونری آهنگ فلوت سحرآمیز اثر موزارت است. در جای جای این آهنگ پیام­های فراماسونری وجود دارد. می­توان گفت موتزارت یک فراماسون بود و هنگامی که ماسون­ها دم از عقاید روشنفکرانه می­زدند عضو این سازمان شد. در ضمن او پدرش را هم تبدیل به یک فراماسون کرد.

 

ابلیسک:

ابلیسک­­ها در واقع ستون­های چهار پهلو با نوک هرکی هستند. این نوع معماری در مصر باستان استفاده می­شد و سال­ها زیر خاک مدفون بودند. تا این که سرانجام کشف شدند و به شهرهای مختلف جهت نمایش فرستاده شدند. بزرگ­ترین آن­ها به آمریکا فرستاده شد و مسئولیت حمل آن را ماسون­ها بر عهده داشتند. آن­ه اعتقاد داشتند که نوشته­های روی این ستون­ها دارای نمادهای فراماسونری است.

 

زن بیوه:

 

از مهم ترین سنبل­های اندیشه­ی فراماسونری مفهوم زن بیوه است. آن­ها خود را فرزندان زن بیوه می­دانند. زن بیوه در واقع داستان ازیریس و ایزس است. ازیرس خدای حاصل خیزی و ایزس همسر اوست.

ازیرس قربانی هوس شد و ایزس بیوه شد.

 

پرگار و گونیا:

 

پرگار و گونیا یکی از مشهورترین علائم فراناسونری است. پرگار روی گونیا است. آلبرت پایک می­نویسد:

گونیا نماد زمین است. این شکل دوگانه(زن و مرد) نماد طبیعت دوگانه­ای است که از دوران باستان به خداوند اطلاق می­شد و مفهوم مولد و تولد کننده یا همان برهما و مایا نزد آریایی­ها و ازیرس و ایزس نزد مصریان را دارد. مانند خورشید که مذکر است و ماه مونث.

درواقع این نماد، نماد الحاد تمدن­های باستان مثل آریایی­ها بوده است

انشاءالله ادامه دارد.


اعتقاد، نماد، شعار3:مقاله چهارم

جمعه 19 فروردین 1390

نوع مطلب :اعتقاد، نماد، شعار، 

بسم الله الرحمن الرحیم

تاسیس دنیای  اومانیستی و سکولاریزه کردن آن:

 

می­دانیم که ماسون­ها به فلسفه­­ی اومانیسم اعتقاد دارند اما آیا سعی دارند این فلسفه را در جها نیز پخش کنند یا نه؟

با اندک نگاهی به منابع آنان می­توان به جواب این سوال پی برد. در یکی از این منابع پس از توضیح اومانیسم می­گوید که فراماسونری سعی دارد تا این اندیشه را در سراسر جهان پخش کند. هم­چنین می­توان از انواع فیلم­ها و نمایش­نامه­ها و کتاب­هایی که پدید می­آورند به مقصود آنان پی برد.

ماسون­ها می­نویسند:

اصول تجربی فراماسونری برای تحقق یک تمدن پیشرفته لازم  و ضروری­اند و این اصول عبارتند از:

 -  پذیرش این که خدای غیر مجسم (معمار بزرگ کائنات) خود سیر تکاملی دارد.

- انکار ایمان به  وحی، عرفان و عقاید تو خالی.

- برتری اومانیسم عقلاتی  و کار و تلاش.

همان طور که می­بینید آن­ها سعی می­کنند تا یک جامعه­ی دینی را یک جامعه­ی عقب مانده تعریف کنند، درحالی که اگر امروزه برخی کشورهای دینی از پیشرفت عقب مانده­اند، به خاطر استعمار و استثمار کشور­های به اصطلاح آزادی گستر است.

ایشینداغ می­گوید که اگر ما برای نابودی مذهب از زور استفاده کنیم باعث می­شود که مردم بیش­تر تحریک شوند بناراین فکر می­کند که برای نابودی مذهب باید آن را به سطح  عقاید روشن فکرانه  و تجربی منطقی برد. یعنی این که بگوییم که مذهب باعث جلوگیری از پیشرفت علم و عقاید روشن فکرانه می­شود. در حالی که منظور از علم عقاید اومانیستی و داروینیسم است.

انشاء الله ادامه دارد.


اعتقاد، نماد،شعار 2:مقاله سوم

جمعه 19 فروردین 1390

نوع مطلب :اعتقاد، نماد، شعار، 

بسم الله الرحمن الرحیم

اومانیسم و کابالا:

 

در واقع می­شه گفت اومانیسم یک شاخه از کابالا است با اندکی فرق. ویژگی مشترک این دو قبول نداشتن خداوند به عنوان آفریدگار جهان است.یعنی جهان تماما از ماده تشکیل شده باشه و کاملا هم به طور اتفاقی این اتفاق افتاده باشه.

در واقع اومانیسم، وسیله­ای برای چیرگی بر نیروهای پنهانی طبیعت و رسیدن به اهداف خودشان است. در واقع اومانیسم هدفی بود برای تغییر روش­ها و فرهنگ­های الهی.

طبق شواهد موجود باید پیوندی میان فراماسونری و اومانیسم باشد. زیرا در نوشته­های دو طرف صحبت از معمار بزرگ کائنات  آمده که از عقاید هر دو  است. منظور آن­ها از این واژه طبیعت است.به عبارت دیگر آن­ها طبیعت را می­پرستند.

هیچ کس پیش­بینی نمی­کرد که در دهه­ی 1300 میان فراماسون­ها و اومانیسم­ها اتحادی بسته شود. با توجه به اوضاع پنهان کاری ضروری بود. این 2 گروه علاوه بر این هم اشتراکات بیش­تری با هم دارند.

بدین ترتیب یک سازمان ماسونی-اومانیستی متولد شد که در کل خدا را انکار می­کردند و جای آن انسان­ها را به پرستش طبیعت فرا می­خواندند. تعریف آنان از خدا نتفاوت است. در کتاب یکی از ماسون­های ارشد ترکی به نام سلامی ایشینداغ که برای آموزش ماسون­های پایین­تر نوشته شده، آمده که تعریف ما از خدا فرق دارد نا به عنوان خدا کائنات و کلیت درون آن را قبول داریم که به آن شخصیت داده نمی­شود و با انسان فرق دارد. هم چنین در ادامه آورده است که تنها طبیعت است که عامل اصلی تفکرات و فعالیت­های ماست. او آورده است اصوب و عقلید ماسونی بر پایه­ی نظریه­های علمی و طبیعی است در حالی که بر عکس این را ثابت کردیم. هم چنین در جای دیگر آورده­اند که جهان ما جاودان است و ادامه دارد و هر بار خودش خودش را کامل می­کند درست مثل نظریه­ی آشوب.

هدف آنان درست کردن جامعه­ای سکولار  و اومانیستی است. سکولار یعنی جامعه­ای که در آن خدا هیچ معنایی نداشته باشد و حتی به آن فکر هم نشود این جامعه سراسر لذایذ دنیوی است عاری از هرگونه مذهب.

یکی از اومانیست­ها در سال 1489 در جواب بیانیه­ی یک پاپ آورده است که در دنیا هیچ چیزی بالاتر از شکوه انسان وجود ندارد. کلیسا این عقیده را پرستش انسان نامید. حق هم با کلیسا بود.

در یک کتابچه ماسونی آمده است که پرستش خدا از روی جهل تمدن­های پیشین است که قبلا این موضوع را بررسی کردیم. در ادامه آمده است که فراماسونری تنها انسان را می­پرستد.

امروزه در بسیاری کشورها ماسون سعی دارند تا خود را در دستگا­های دولتی وارد کنند. آن­ها در بیانیه­های خود گروه را گروهی برای مصلحت مردم معرفی می­کنند. حتی سازمان­های خیریه­ای تحت حمایت ماسون­ها وجود دارند. ما با مصلحت جامعه مشکلی نداریم و حتی از آن طرفداری می­کنیم اما در پس این مصلحت ظاهری حیله­ای وجود دارد. هدف آن­ها اخلاق بدون مذهب است. و معتقدند بدون مذهب می­توان اخلاق بهتری داشت. که کاملا بر عکس است. زیرا ادیان الهی برای هدایت آمده­اند و حاوی سخنان خدا در جهت تریبت انسان است.

آن­ها می­گویند که مردم عقاید مذهبی­ را فقط با استفاده از چیزی که نمی­توانند آن ­را درک کنند و لاهوتی است مانند خدا و بهشت و جهنم قبول می­کنند در حالی که عقاید ما قابل درک است. و به گفته­ی آن­ها چیزای قابل درک چیزایی مانند دموکراسی، برادری، آزادی، برابری و صلح است چیزی که داریم نمونه­ی آن را در فلسطین، عراق، افغانستان، لیبی، بحرین، تونس، پاکستان و... می­بینیم. به نظر آن­ها همه چیز باید به خاطر بشریت صورت بگیرد و نه خداوند یعنی نیت الهی نباید باشد. آن­ها می­گویند که عقاید بر پایه­ی عشق به انسان ساخته شده. می­گویند که اگر شخصی خوب بودن بدون چشم­داشت، عشق به وطن و خانواده داشته باشد و هم چنین نوع دوست نیز باشد به حد کمال رسیده است. در حالی که بدون تعالیم دینی نمی­توان خوب بود  و حس فداکارانه نسبت به افراد نختلف داشته باشیم. اتفاقا اگر ما در برابر هیچ چیز مسئول نباشیم دیگه چرا باید خوب باشیم؟ چرا باید خانواده و وطن را دوست داشته باشیم در حال که آخرش هیچ چیز نمی­شود. چرا کار بد نکنیم؟ آن­ها دارند از تعالیم ما برای گمراه کردن استفاده می­کنند. دین است که باعث می­شود انسان به کمال برسد و اگر انسان هیچ انگیزه­ای برای خوب بودن نداشته باشد، دیگر خوب نمی­ماند و  این که تو بدون انگیزه خوب باشی یعنی برای هیچ کس پس امکان پذیر نمی­باشد. زیرا انسان همیشه فکر می­کند تنها یک بار زنده است. در بیانات آن­ها آمده است که ما در مقابل هیچ چیز مسئول نیستیم ولی اگر نیت ما برای بشریت باشد پس اگر کار خوب بکنیم در مقابل بشریت مسئولیم و این تناقض در سخن نشانه­ی عوام فریبی آن­هاست.

حتی تاریخ ثابت کرده است که اگر انقلابی جهت الهی نداشته باشد نتایج آن به سوی بدبختی است و ثمری ندارد و نتیجه نمی­دهد. نمونه­ی آن انقلاب فرانسه. زمانی که ماسون­ها به خیابان­ها آمدند و شعار آزادی، برابری و برادری را سر دادند، ده­ها هزار نفر بی­گناه سرشان زیر گیوتین رفت.. حتی رهبران انقلاب نیز کشته شدند. این به خاطر این بود که انقلاب در جهت تعالیم الهی نبود.

نظام­های سوسیالیستی طالب جامعه­ای عادل و برابر بودند از نظر خودشان برای تحقق این خواسته دستور دادند که دین از بین برود که بر اثر همین این نوع حکومت­ها باعث قتل تقریبا 120 میلیون شدند و پیامدهای بدی برای تمام جهانیان داشت. عدالت و برابری هیچ­گاه در هیچ کشور کمونیستی­ای ایجاد نشد. حتی رهبران کومونیست خود طبقه­ای ممتاز تشکیل داده بودند.

در رسوایی که در لژ فراماسونری ایتالیا به وجود آمد مشخص شد که مدیران لژ در حال انجام کارهای مافیایی و قاچاق  هستند. در ادامه رسوایی­ها مشخص شد که در لژ فراماسونری فرانسه، ماسون­ها در پی منافع نامشروع هستند.  

از این همه وقایع تاریخی می­توان نتیجه گرفت که اخلاق تنها در جامعه­ای محقق می­شود که آن جامعه تحت تعالیم الهی قرار گیرد.

همچنان که در قرآن آمده است که مومنان در زمین با غرور و تکبر راه نمی­روند و شب را در حال سجده به سر می­برند و می­گویند که خدایا ما را از عذاب در امان بدار.

در قرآن آمده است که مومنان نسبت به آیات الهی بیتفاوت نیستند و در این صورت است که قلب انسان در برابر گناهان  و هوس­های دنیوی مقاوم است. پس نتیجه می­گیریم که اخلاق تنها در جامعه­ی الهی صورت می­گیرد.

 انشاءالله ادامه دارد.

 


اعتقاد، نماد، شعار1:مقاله دوم

جمعه 19 فروردین 1390

نوع مطلب :اعتقاد، نماد، شعار، 

بسم الله الرحمن الرحیم

اعتقاد، نماد، شعار

بیش­تر افراد نگاه مثبتی به اومانیسم یا بشرنگاری دارند. آن­ها فکر می­کنند که این اعتقاد شامل نوع دوستی، برادری و... است. در حالی که اومانیسم با آفرینش انسان توسط انسان مخالف است. اگر در یک واژه­نامه­ی عادی معنای این واژه را نگاه کنید به این تعریف برمی­خورید:

نظام فکری مثبتی بر ارزش­ها، خصایص و اخلاقیاتی که پنداشته می­شود فارق از هرگونه قدرت ماوراالطبیعی، درون انسان وجود داشته باشند.

کرلس سامنت می­نویسد:

اومانسیم معتقد است که  طبیعت سراسر از حقیقت ساخته شده، ماده و انرژی اساس جهان را تشکیل می­دهند و ماوراالطبیعه وجود ندارد. غیر معنا بودن ماورااطبیعه به این معنا است که اولا در سطح بشری، انسانها دارای روح غیرمادی و جاودان نیستند، و ثانیا در سطح جهانی، عالم صاحب خدای غیرمادی و فناناپذیر نیست.

 

از جمله عاقیدی که اومانیسم به آن معتقد است:

انسان نسبت به هیچ قدرتی نسبت به خود مسئولیتی ندارند.

عقیده به خداوند موجب عدم پیشرفت افراد و جوامع شده است.

اولین بیانیه اومانیسم:

 -  اومانیست­های مذهبی، جهان را وجودی خود به خود می­پندارند و به آفرینش ایمان ندارند.

 - اومانیسم معتقد است انسان جزیی از طبیعت است و در نتیجه­ی فرایند ممتد پدیدار شده است.

 - اومانیسم با عقیده بر یکپارچگی حیات، دوگانگی ذهن و روح را رد می­کنند.

 - اومانیسم معتقد است تمدن و فرهنگ مذهبی بشر به طور واضح در علوم انسان شناسه­ی تاریخ ترسیم گردیده­اند محصول طبیعی کنش و واکنش­ها انسان با محیط طبیعیفردی که در محیط فرهنگی خاصی متولد می­شود تا حدود بسیاری از آن الگو می­پذیرد.

 - اومانیسم ادعا می-­کند آن­چه توسط دانشمندان نوین به عنوان ماهیت جهان ترسیم شده هرگونه ضمانت ماوراالطبیعه بودن ارزش­های انسانی را  غیرقابل قبول می­کند...

 - ما مجاب شده­ایم که جهان دوره­ی توحید، خداپرستی، مدرنیسم و انواع اندیشه­های جدید را پشت سر گذاشته و می­گذارد.

 

در واقع آنان از محیط بیرون نگاه می­کنند و می­گویند ما اندیشه­ای هستیم که می­گوییم اندیشه­های دیگر می­آیند و از بین می­روند. در واقع این اندیشه­ای است که می­گویند از بقیه بالاتر است.

در ماده­ی یک می­گوید جهان خودش به وجود آمده. در ماده­ی 2 می­گوید انسان آفریده نشده است. در ماده­ی 3 می­گوید انسان روح ندارد و از تماما از ماده است. در ماده­ی 4 منکر طبیعت خدا شده. در ماده­ی 5 منکر برتری خدا به انسان شده. در ماده­ی 6 می­گوید توحید باید کنار گذاشته شود.

اومانیست یک تفکر ضد مذهبی است.

در قرآن آمده که مگر انسان نمی­پندارند که ما او را از نطفه­ای که در شکم مادرش است آفریدیم و به او شکل دادم و سپس او را زنده می­کنم پس از مرگ.

خداوند می­گوید انسان بدون مسئولیت نیست و باید در روز موعود پاسخ کار­هایش را بدهد و در مقابل اعمال خود مسئول است. 

اومانیست در اولین بیانیه­ی خود معتقد است که دانشمندان و علم هم با این امر موافقند در حالی که این طور نیست. جاودانگی جهان و نظریه­ی تکامل به اثبات رسیده که اشتباه هستند.

دو نظریه­ی علمی که بیانگر انبساط جهان و محاسبه­ی نسبت هیدروژن به هلیم ثابت می­کند که جهان شروعی داشته. نظریه­ی بینگ بنگ می­گوید که جهان از هیچ شروع شده است. اومانیسم­ها بالاخره در جلوی این فرایض تسلیم گشتند.

نظریه تکامل هم که می­گوید موجودات زنده خود به خود از ماده­ای که خود وجود نداشته به وجود آمده است با توجه به سنگواره­ها رد می­شد زیرا قالب موجودات از همان اول با همان خصوصیات بوده است. این گواه آفرینش است.

ماده­هایی هم که ادعا می­­کند انسان­ها بی دین خوش­بخت ترند نیز در طی تاریخ رد شده. مثلا نظام کمونیسم اومانیسمی باعث کشته شدن هزاران نفر در جاهای مختلف جهان شده است. هم چنین نظام سرمایه داری آمریکا که اومانیسمی هست نیز در درست کردن صلح و خوشنودی ناموفق بوده است.

با تمام این استدلال­ها آنان هنوز بر عقید مذهبی خود پافشاری می­کنند و در حال تبلیغات وسیع در این زمینه هستند.

بعد از رد شدن نظریات آن­ها. آنان پس از 40 سال بیانیه­ی دوم خود را منتشر کردند:

اومانیست­ها هنوز هم همانند سال 1933 م. معتقدند، توحید سنتی، مخصوصا ایمان به این­که خدا دعا را می­شنود، زنده است، مراقب انسان­هاست، دعاهایشان را درک می­کند و برایشان کاری انجام می­دهد، هنوز به اثبات نرسیده و منسوخ شده است. ما معتقدیم مذاهب متعصب سنتی و خودکامه که وحی، خدا، تشریفات مذهبی و دین را مافوق نیازها و تجربیات انسان می­پندارند موجب بدبختی نوع بشر گشته­اند. مابه عنوان کسانی که به توحید ایمان نداریم به انسان  و طبیعت و نه به خدا توجه می­کنیم.

این تعریف بسیار سطحی است و به قول بچه­ها مسئله را شکافت. بیانیه­ی دوم تنها بر اثر تعصبات جاهلانه و کورکورانه­ی خودشان  است.

سخنان خداوند در قرآن درباره­ی کافرین:

 

خدای شما آن خالق یگانه و یکتاست و آنان که به آخرت ایمان نمی­آورند دل­هاشان منکر توحید است و آن­ها مردمانی عصیان­گر و متکبرند. به طور قطع خداوند به آن­چه که مشرکان آشکار می­کنند  و آن­چه که پنهان می­دارند دانایی کامل دارد و بدون ترید خداوند متکبران عصیان­گر را دوست نمی­دارد. و چون از آنان پرسیده شود:(( پروردگارتان چه چیز نازل کرد؟)) پاسخ می­دهند:(( همان افسانه­ها و داستان­های قدیمی و تکراری.))

در واقع این آیه همه چیز را درباره­ی رفتار آن­ها شرح می­دهد. این در ذات کافران است. مانند خیسی که در ذات آب است و یا چربی که در ذات روغن است.

انشاءالله ادامه دارد.

 


کابالا: فراماسونری متولد می شود:مقاله نخست

جمعه 19 فروردین 1390

نوع مطلب :اعتقاد، نماد، شعار، 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تاریخچه:

 

ریشه­ی فراماسونری در واقع به جنگ­های صلیبی در قرن دوازدهم باز می­گردد . بر خلاف آن چه برخی بر آن اصرار می­ورزند جنگ­های صلیبی نه تنها برای گسترش مسیحیت بلکه برای اهداف مادی طراحی شده بود. در دوران جاهلیت اروپا و زمانی که مردم در فقر به سر می­بردند  اروپاییان چشم طمع بر کامیابی و ثروت حکومت اسلامی دوختند برخی به دنبال املاک بیشتر و بر خی به دنبال گسترش حوزه­ی تجاری خود بودند. بنابراین از سیاست­های صلح صلبانه­ی با اسلام چشم پوشیدند.بنیانگذار این جنگ­ها پاپ اربن دوم بود هدف اصلی وی از خنثی کردن یکی از رقبای دینی خود بود و با بهانه­ی آزاد کردن سرزمین مقدس از دست مسلمانان به مردم بیان کرد و مردم غرق در جهالت و فقر جان و مال خود را رها کردند تا به سرزمین­های غنی مسلمانان برسند.

این لشکر عظیم سرانجام به خاورمیانه رسید و شروع به تل و غارت مسلمانان  و حتی یهودیان کردند آن­ها حتی شکم مردم را برای یافتن جواهرات پاره می­کردند. سپس پس از محاصره­ی 5 ماهه شهر اورشلیم این شهر به دست مسیحیان افتاد. آنان طی 2 روز 40000 هزار مسلمان را به وحشی ترین شکل ممکن به قتل رساندند.

این حکومت جدید برای ادامه­ی جنگ نیاز به سازمان دهی داشت برای همین سربازانی برای آموزش به فلسطین می­آمدند و در مکان­هایی مانند صومعه زندگی کردند. اما یکی از این گروه­ها به نام شوالیه­ها معبد تاریخ جهان را در سیری دیگر نهادند.

دسته­ی شوالیه­های معبد که نامشان هم رزمان مسکین عیسی مسیح و معبد سلیمان گذاشته بودند 20 سال پس از فتح اورشلیم آمدند. موسس این گروه 2 شوالیه­ی فرانسوی به نام هیوی پینز و گادفری دو سنت امر بودند. این دسته در ابتدا 9 عضو داشتند اما سپس گسترش پیدا کردند. انتخاب نام معبد سلیمان برای گروه از نام پایگاهشان بود. آن­ها در کوه معبد و در مکانی که امروزه آن را قبه الصخره می­نامیم. آنان در برخلاف نامشان در زمان کمی ثروت بسیاری را یه دست آوردند. زائران مسیحی که از اروپا می­آمدند تحت کنترل این گروه بودند برای همین و آن­ها با پول زائران به این ثروت بزرگ رسیدند.

اما به راستی هنگامی­که آنان در معبد بودند بر آنان چه گذشت؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید مقدمه­ای را بگویم یعنی در زمان حضرت موسی (ع):

در آن زمان مردم از آموزه­های خدا به وسیله­ی حضرت موسی (ع) روی برگرداندند وجاش به آموزه­های دیگری  روی آوردند. آموزه­های شیطان.

 مردم شروع به آموختن سحر و جادو کردند.  بنابراین جادو در میان مردم بسیار رواج پیدا کرد. حضرت سلیمان(ع) نیز دستور دادند از این به بعد هرکس شروع به انجام دادن به جادو و یا یاد دادن آن  به دیگران باشد اعدام خواهد شد.و سپس آن حضرت شروع  به جمع آوری کتاب­های جادوگری کردند ومی­گویند که کتاب­ها جایی در زیر تخت آن حضرت بود. البته تا زمان جنگ صلیبی اول.

در آن زمان این گروه معبد حضرت سلیمان(ع) را در اورشلیم پیدا کردند و طبق اسناد آن­ها گنجی فراتر از حد تصور پیدا کردند.آن­ها کتاب­های ممنوعه را پیدا کردند و نام خود را شوالیه­های معبد نامیدند وانجمن برادری­ای  تشکیل دادند. آن­ها کتاب­ها را به اروپا بردند. و نام گروه خود را فراماسون گذاشتند.

نام این آموزه­ها کابالا می­باشد. معنای این واژه سنت شفاهی می­باشد. دایره المعارف­ کابالا را آموزه­های سری یهودیت می­دانند. اما حقیقت امر چیز دیگری است. درواقع کابالا ریشه در بت پرستی دارد و بسیار کهن تر از یهودیت است و بعد از آمدن یهودیت گسترش یافته. سالومون ریناش کابالا را جزو بدترین انحرافات فکری بشر می­داند زیرا کابالا به طور گسترده با جادوگری در ارتباط است.

این اعتقاد وجود دارد که خاخام­هایی که شروع به مطالعه­ی کابالا کردند از توان جادوگری بزرگی برخور دارند هم چنین بسیاری از غیر یهودیان سعی می­کنند که تخت تاثیر کابالا جادوگری کنند. خب حالا می­خواهیم به سرچشمه­ی کابالا بپردازیم:

 

سرچشمه­ی کابالا را می­تواندر مصر باستان به جست و جو پرداخت. مصرباستان درواقع از قدیمی ترین تمدن­ها به شمار می­آید. بناهای با شکوه این تمدن مانند اهرام مصر،ابوالهول و ... توسط بردگانی با زور شلاق و تهدید به مرگ ساخته شد. فراعنه خود را خدا می­نامیدند و خواستار پرستش مردم بودند. در قرن 19 بالاخره خط مصر باستان رمز گشایی شد و اطلاعات با ارزشی را در اختیار باستان شناسان قرار داد. اما بهترین منبع مطالعات درباره­ی مصر باستان قرآن کریم می­باشد زیرا باستان شناسان مصری گزارشات خود را همراه با تعصبات می­نوشتند.

در این­جا لازم است به داستان حضرت موسی (ع) بپردازیم یعنی هنگامی که در کاخ فرعون بودند.

ایشان پس از آوردن دلایل روشت برای دست برداشتن از شرک سرانجام فرعون که خود را خدا می­نامید از آن حضرت خواست تا رسالت خویش را ثابت کند آن حضرت نیز عصا خود را بر زمین انداخت و از آن اژدهایی پدید آمد. سرانجام گروهی به نزد فرعون آمدند و به آن حضرت گفتند که موسی(ع) جادوگری بس ماهر است و فرعون پس از مشاوره با آن­ها دستور داد تا جادوگران زبردست را از سرزمین به کاخ بیاورند.

دقت کنید در این سند به افرادی اشاره شده که به فرعون مشاوره می­دهند. پایه­های این افراد را ارتش و کاهنان تشکیل می­دادند.

کاهنان مصر باستان در قرآن با نام همان جادوگران خطاب شده است. این عقیده است که آن­ها صاحب قدرت­های سری بودند. این کاهنان با استفاده از قدرت­های خود توانستند در میان مردم و حکومت نفوذ کنند این کاهنان را کاهنان آمن می­نامند. آنان همچنین در امور دیگر مانند ریاضیات و هندسه نیز مهارت داشتند.

حالا آیا ممکن است که این جامعه­ی شرکی هنوز هم وجود داشته باشد؟

برای پاسخ دادن باید اعتقادات کاهنان را مورد بررسی قرار دهیم.

مصریان باستان بر این باور بودند که ماده همیشه وجود داشته. برای آن­ها وجود خدایی که از چیزی به وجود نیامده و ماده را پیز دیگری ساخته است غیرقابل باور بود زیرا مبنای اعتقادات آنان حول محور ماده بود از نظر آنان جهان از زمانی شروع شد که نظم از یک آشوب به وجود آمد. از آن زمان تا کنون میان نظم و بی نظمی جنگی وجود دارد یعنی حالت نظم می­خواهد کل نیروها را به حالت نظم در بیاورد و حالت آشوب میخواهد تمام نیروها را به حالت آشوب در بیاورد. این حالت آشوی را NUM می­نامند و طبق توضیح سومریان در این حالت همه چیز تاریک، تهی و لجه­ای پر آب بود. در این میان یک نیروی خالق در میان آشوب دستور داد تا نظم آغاز شود. این نیرو در واقع یک احتمال یا یک پتانسیل به وجود آمد.

این  نظریه امروزه توسط نهادهای علمی امروز گسترش پیدا کرده. نظریه­هایی مانند آشوب و نظریه­ی تکامل  در طی چند قرن اخیر به زور در علم گنجانده شده­اند.

خب حالا به این می­پردازیم که بعد از کشف این حقایق توسط شوالیه­های معبد چه اتفاقی افتاد.

این شوالیه­ها بعد ها عامل اصلی تهاجمات بعدی به مسلمانان شدند. پس از پیروزی صلاح الدین بر مسیحیان او بسیاری از مسیحیان را عفو کرد اما شوالیه­های معبد را به خاطر جنایاتشان نبخشید و شروع به قتل آنان کرد. اما عده­ی معدودی از آنان با وجود خسارات زیادی که دیده بودند به اروپا رسیدند. و بر قدرت خود در اروپا افزودند و ابتدا در فرانسه و سپس در کشورهای دیگر به بخشی از دولت تبدیل شدند. اما قدرت آنان در بسیاری از زمینه­ها به ویژه سیاسی موجی نگرانی پادشاهان اروپا شد اما از جنبه­ای دیگر این گروه موجب نگرانی کلیسا نیز می­شدند. شایعه­هایی هم مبنی بر اعتقادات آنان سر زبان­ها بود. بالاخره درسای 1307 میلادی فیلیپ لوبل پادشاه فرانسه تصمیم گرفت اعضای این دسته را  دستگیر کند. در این میان بعضی موفق به فرار شدند اما عده­ی بیش­تر گیر افتادند. در پی یک سری بازجویی عدهای از آنان حاظر به اعتراف به عقاید خودشان شدند و اقرار به توهین به دین کرده­اند. سپس رهبران این گروه از جمله ژاک دومالی در سال 1314 میلادی اعدام شدند و عده­ی کثیری دیگر نیز به دام افتادند و تقریبا این گروه ناپدید شدند. بنابراین باقی مانده مجبور شدندبه تنها پادشاهی­ای که توسط کلیسای کاتولیک به رسمیت شناخته نشده بود یعنی اسکاتلند بروند و در آن کشور تحت حمایت پادشاه یعنی رابرت بروس دوباره گروه خود را احیا کنند و اندکی راه جدیدی برای حیا خویش یافتند آنان به مهم­لژ جزیره بریتانیا نفوذکردند یعنی همان لژ وال بیلدرز. آنان توانستند آن لژ را به طور کامل تحت اختیار خود درآورند. آنان نام این لژ را به نام لژ فراماسونری دگرگون کردند. به طور کلی معبدیان ناپدید شدند و عقاید آنان در پوشش فراماسونری قرار گرفت.  

 

منتظر حقایق بعدی باشید.

فردا مقاله دوم بر روی بلاگ قرار می گیرد. انشاء الله ادامه دارد.

 

 
فهرست وبلاگ

پیوندهای روزانه

طبقه بندی

آرشیو

نویسندگان

پیوندها

نظرسنجی

  مطالب سایت را چه طور ارزیابی می کنید؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

ابزار وبلاگنویسان
افراد آنلاین:
تعداد بازدیدها:
set as your home page