پایانی برای زمان (این ما تکونوا یات بکم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر) "سوره ی بقره آیهء 148" امام صادق درباره ی این سوره فرمودند:این آیه در باره ی اصحاب حضرت قائم(عج) است که تعداد آنها 313 نفر بوده و در زمان قیام آن حضرت وقتی که فرمان ظهورشان صادر میشود چون ابر پاییزی گرد او جمع می گردند. آنها شبانه از رخت خواب هایشان ناپدید شده و صبح زود در مکه به خدمت آن خضرت میرسند. "کتاب غیبت نعمانی صفحه 168" tag:http://endfortime.mihanblog.com 2020-03-31T03:08:26+01:00 mihanblog.com مستند ظهور قسمت 12 2012-03-27T19:05:32+01:00 2012-03-27T19:05:32+01:00 tag:http://endfortime.mihanblog.com/post/82 anti dajjal aa [http://www.aparat.com/v/1418e0e9b2557a85b1ffe6c95b51ab5095089] arrival part 12 [http://www.aparat.com/v/1418e0e9b2557a85b1ffe6c95b51ab5095089]

arrival part 12

]]>
مستند ظهور قسمت 11 2012-03-27T19:03:24+01:00 2012-03-27T19:03:24+01:00 tag:http://endfortime.mihanblog.com/post/81 anti dajjal aa [http://www.aparat.com/v/83eb91ad37565b302448f13755c2b536139020] arrival part 11 [http://www.aparat.com/v/83eb91ad37565b302448f13755c2b536139020]

arrival part 11

]]>
مستند ظهور قسمت 10 2012-03-27T19:00:47+01:00 2012-03-27T19:00:47+01:00 tag:http://endfortime.mihanblog.com/post/80 anti dajjal aa [http://www.aparat.com/v/b7878ce80d74da1a16440ea13358102d94810] arrival part 10 [http://www.aparat.com/v/b7878ce80d74da1a16440ea13358102d94810]

arrival part 10

]]>
مستند ظهور قسمت 9 2012-03-27T18:58:38+01:00 2012-03-27T18:58:38+01:00 tag:http://endfortime.mihanblog.com/post/79 anti dajjal aa [http://www.aparat.com/v/c02cedaebf0aade8c9344e391c184f0b94778]arrival part 9 [http://www.aparat.com/v/c02cedaebf0aade8c9344e391c184f0b94778]

arrival part 9

]]>
مستند ظهور قسمت 8 2012-03-27T18:57:17+01:00 2012-03-27T18:57:17+01:00 tag:http://endfortime.mihanblog.com/post/78 anti dajjal aa [http://www.aparat.com/v/ec9d9c2149966823f84f9662581033d794744] arrival part 8 [http://www.aparat.com/v/ec9d9c2149966823f84f9662581033d794744]

arrival part 8

]]>
مستند ظهور قسمت 7 2012-03-27T18:55:11+01:00 2012-03-27T18:55:11+01:00 tag:http://endfortime.mihanblog.com/post/77 anti dajjal aa [http://www.aparat.com/v/cf1342b2bbe15d8febeca418049f963a94666]arrival part 7 [http://www.aparat.com/v/cf1342b2bbe15d8febeca418049f963a94666]

arrival part 7

]]>
مستند ظهور قسمت 6 2012-03-27T18:53:38+01:00 2012-03-27T18:53:38+01:00 tag:http://endfortime.mihanblog.com/post/76 anti dajjal aa [http://www.aparat.com/v/65fd584b1e19f75d1bb84ea4bed6423094335] arrival part 6 [http://www.aparat.com/v/65fd584b1e19f75d1bb84ea4bed6423094335]

arrival part 6

]]>
مستند ظهور قسمت 5 2011-10-09T17:24:22+01:00 2011-10-09T17:24:22+01:00 tag:http://endfortime.mihanblog.com/post/70 noooreaeaeagaaa aa [http://www.aparat.com/v/0533a888904bd4867929dffd884d60b81799]arrival part 5   [http://www.aparat.com/v/0533a888904bd4867929dffd884d60b81799]

arrival part 5  

]]>
مستند ظهور قسمت 4 2011-10-08T18:07:20+01:00 2011-10-08T18:07:20+01:00 tag:http://endfortime.mihanblog.com/post/69 noooreaeaeagaaa aa [http://www.aparat.com/v/52d080a3e172c33fd6886a37e72884911709]arrival part4   [http://www.aparat.com/v/52d080a3e172c33fd6886a37e72884911709]

arrival part4

  ]]>
مستند ظهور قسمت 3 2011-10-07T09:26:14+01:00 2011-10-07T09:26:14+01:00 tag:http://endfortime.mihanblog.com/post/68 noooreaeaeagaaa aa [http://www.aparat.com/v/44ebc4e28c99d8aeaead73b4b70cc5e946075]arrival part 3 [http://www.aparat.com/v/44ebc4e28c99d8aeaead73b4b70cc5e946075]

arrival part 3

]]>
ظهور قسمت 2 2011-10-04T16:29:58+01:00 2011-10-04T16:29:58+01:00 tag:http://endfortime.mihanblog.com/post/67 noooreaeaeagaaa aa [http://www.aparat.com/v/cec6f62cfb44b1be110b7bf70c8362d81468]arrival part 3

[http://www.aparat.com/v/cec6f62cfb44b1be110b7bf70c8362d81468]

arrival part 3

]]>
ظهور قسمت اول 2011-10-02T13:12:19+01:00 2011-10-02T13:12:19+01:00 tag:http://endfortime.mihanblog.com/post/65 noooreaeaeagaaa aa با سلام. [http://www.aparat.com/v/8d3369c4c086f236fabf61d614a328181359]  arrival part1 با سلام.

[http://www.aparat.com/v/8d3369c4c086f236fabf61d614a328181359] 

arrival part1
]]>
معماری و انرژی 2 2011-07-22T11:33:30+01:00 2011-07-22T11:33:30+01:00 tag:http://endfortime.mihanblog.com/post/63 anti dajjal aa بسم الله الرحمن الرحیم   ایلومناتی این را می­داند و از آن استفاده می­کند. آن­ها ساختمان­های عظیم و با شکوه  خود را بر روی نقاط انرژی زمین می­سازند. و با اعمال خود در این ساختمان­ها باعث تولید انرژی منفی می­شوند.  و این بر روی شما اثر می­گذارد... "از زمانی که یکی از برج­های دبی از ارتفاع 2300 پایی گذشت یعنی در حدود 5 ماه پیش دبی تقریبا به طور ثابت دچار مه گرفتگی شده است. هم اکنون ارتفاع برج به 2950 پایی رسیده و هنوز بالا می­رود. دبی که قالبا صحرایی است اکنون مه آلود شده است. و بسم الله الرحمن الرحیم

 

ایلومناتی این را می­داند و از آن استفاده می­کند. آن­ها ساختمان­های عظیم و با شکوه  خود را بر روی نقاط انرژی زمین می­سازند. و با اعمال خود در این ساختمان­ها باعث تولید انرژی منفی می­شوند.  و این بر روی شما اثر می­گذارد...

"از زمانی که یکی از برج­های دبی از ارتفاع 2300 پایی گذشت یعنی در حدود 5 ماه پیش دبی تقریبا به طور ثابت دچار مه گرفتگی شده است. هم اکنون ارتفاع برج به 2950 پایی رسیده و هنوز بالا می­رود. دبی که قالبا صحرایی است اکنون مه آلود شده است. و هیچ هواشناسی نمی­تواند این رابطه را توضیح دهد. "(مستند arrival)

متافیزیک و ماوراءالطبیعه وجود دارند. چیزهایی هستند که علم نمی­تواند آن­ها را توجیه کند.

 اما آن­ها در این ساختمان­ها چه کار می­کنند؟...

اگر خدا بخواهد ادامه دارد...

]]>
معماری و انرژی 2011-07-21T20:55:51+01:00 2011-07-21T20:55:51+01:00 tag:http://endfortime.mihanblog.com/post/62 anti dajjal aa بسم الله الرحمن الرحیم   معماری و انرژی:   در این مقاله می خواهیم مطلبی را ارائه کنیم به اسم معماری و انرژی. چند آزمایش انجام شده بر روی برخی معماری­ها نتایج شگفت انگیزی را به همراه داشته. برای مثال در اهرام مصر اگر شما  یک پاکت شیر در وسط هرم بگذارید حتی پس از یک هفته هم اتفاقی برای اون شیر نمی­افته. هم­چنین از این قبیل نتایج برای معماری های دیگر هم افتاده البته شاید نه دقیقا مانند همان. آیا تا کنون فکر کرده­اید که چرا مناره­های مسجد­ها را هشت ضلعی و چرا در معماری اسلامی ساخ بسم الله الرحمن الرحیم

 

معماری و انرژی:

 

در این مقاله می خواهیم مطلبی را ارائه کنیم به اسم معماری و انرژی. چند آزمایش انجام شده بر روی برخی معماری­ها نتایج شگفت انگیزی را به همراه داشته. برای مثال در اهرام مصر اگر شما  یک پاکت شیر در وسط هرم بگذارید حتی پس از یک هفته هم اتفاقی برای اون شیر نمی­افته. هم­چنین از این قبیل نتایج برای معماری های دیگر هم افتاده البته شاید نه دقیقا مانند همان. آیا تا کنون فکر کرده­اید که چرا مناره­های مسجد­ها را هشت ضلعی و چرا در معماری اسلامی ساختمان­ها گنبد دارند؟

 و این مسئله در مورد کلیسا­ها و کنیسه­ها هم صدق می­کند. اشکالی مانند هشت ضلعی، کره و هرم توانایی نگهداری انرژی را دارند. در مقالات قبلی راجع به خطوط انرژی بحث شده است. این انرژی ها خنثی هستند. تنها یک چیز می­تواند آن­ها را دارای بار معینی کند. اعمالی که شما در آن معماری انجام می­دهید. برای مثال شما در مسجد عبادت می­کند. مسجد دارای معماری هشت ضلعی و کروی است. این عبادت باعث شده تا انرژی مسجد دارای بار مثبت شود. اما مثلا اگر بیایم در این معماری­ها آدم­ها رو گردن بزنیم. انرژی بار منفی به خود می­گیرد. دقت کنید. اگر ماده­ای  را تجذیه کنیم به مولکول­ها و سپس به به اتم­ها و اگر باز هم این کار را انجام دهیم به الکترون­­ها، پروتون­ها و نوترون­ها می­رسیم. سپس به انرژی می­رسیم. یعنی خدا شما را به صورت یک انتقال دهنده­ی انرژی آفریده است. پس انرژی محیط اطراف بر شما تاثیر می­گذارید هم چنین شما هم بر محیط اطراف تاثیر می­گذارید. اگر برای مثال شما انرژی مثبت به محیط اطراف بفرستید این انرژی با انرژی مثبت اطراف ترکیب شده و شما در میدانی از انرژی مثبت قرار می­دهد. هم­چنین برعکس هم همین طور است.

و ایلومناتی این را می­داند...

اگر خدا بخواهد ادامه دارد...

]]>
روایاتی درباره مکان زندگی و طول عمر حضرت مهدی 2011-06-24T16:46:26+01:00 2011-06-24T16:46:26+01:00 tag:http://endfortime.mihanblog.com/post/61 noooreaeaeagaaa aa محل سکونت حضرت مهدی: محل سکونت حضرت مهدی در یکی از شهر های پرجمعیت آسیایت و نام مستعار محلی دارد و یکی از عابدین بزرگ آن سرزمین است. توضیح آنکه:موارد فوق برای شخصی فاش شده ولی از شرح بیشتر و ذکر نام وی به عللی معذوریم. طول عمر حضرت مهدی: 1-چون به قدرت لایزال خداوند اعتقاد داریم باید طول عمر حضرت مهدی را قبول کنیم. 2-توسط خواب یخی میتوان طول عمر را زیاد کرد. 3- رعایت بهداشت و رفع میکروبها باعث ازدیاد طول عمر میشود. 4-ترکیبات کوکائین طولف عمر را افزایش میدهد. 5-دقت در وضع تغذیه طول عمر را محل سکونت حضرت مهدی:

محل سکونت حضرت مهدی در یکی از شهر های پرجمعیت آسیایت و نام مستعار محلی دارد و یکی از عابدین بزرگ آن سرزمین است.

توضیح آنکه:موارد فوق برای شخصی فاش شده ولی از شرح بیشتر و ذکر نام وی به عللی معذوریم.

طول عمر حضرت مهدی:

1-چون به قدرت لایزال خداوند اعتقاد داریم باید طول عمر حضرت مهدی را قبول کنیم.

2-توسط خواب یخی میتوان طول عمر را زیاد کرد.

3- رعایت بهداشت و رفع میکروبها باعث ازدیاد طول عمر میشود.

4-ترکیبات کوکائین طولف عمر را افزایش میدهد.

5-دقت در وضع تغذیه طول عمر را افزایش میدهد.

6-اغذیه گیاهی -عسل-لبنیات طول عمر را افزایش میدهد.

7-رعایت دستورات مانیه تیسم عمر را افزایش  میدهد.

8-در کوه های هیمالیا و قفقاز و مناطق کوهستانی و سرد سن افراد تا 200 سال دیده شده .

9-اگر سرعت حرکت نزدیک به سیر نور شود طول عمر هزاران سال میگردد.(طی الارض که وجودش ثابت شد)

10-دوری از امواج الکتریکی عمر را زیاد میکند.

]]>